Chào các bạn hôm nay mình xin Share code load more posts cho Blogger – Bài viết do anh Nguyễn Tuấn chia sẻ. Anh nguyến tuấn trước là admin của Blog thuthuatwindows10 hiện đã được bán lại cho mình
DEMO: TẠI ĐÂY


Phải nói là code này rất đẹp và tiện, mọi người theo dõi nhé:

Chèn trước thẻ đóng </body>

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'> <style type='text/css'> a.loadpost{display:inline-block;padding:0 40px 0 10px;height:36px;background:#ff6a28;position:relative;font-family:Arial;font-size:18px;text-transform:uppercase;line-height:36px;color:#fff;text-decoration:none;border-radius:100px;-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;transition:background .3s;-webkit-transition:background .3s;-moz-transition:background .3s} a.loadpost:before{display:block;width:30px;height:30px;background:url(https://i.imgur.com/W169O3u.png) -68px -36px no-repeat;position:absolute;top:3px;right:5px;content:''} a.loadpost:hover{background: #263040;} </style> <script> //<![CDATA[ (function($) { var loadingGif = 'https://1.bp.blogspot.com/…/7l-4hZ1NV7o/s000/ajax-loader.gif'; var olderPostsLink = ''; var loadMoreDiv = null; var postContainerSelector = 'div.blog-posts'; var loading = false; var win = $(window); var doc = $(document); // Took from jQuery to avoid permission denied error in IE. var rscript = /<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi; function loadDisqusScript(domain) { $.getScript('http://' + domain + '.disqus.com/blogger_index.js'); } function loadMore() { if (loading) { return; } loading = true; if (!olderPostsLink) { loadMoreDiv.hide(); return; } loadMoreDiv.find('a').hide(); loadMoreDiv.find('img').show(); $.ajax(olderPostsLink, { 'dataType': 'html' }).done(function(html) { var newDom = $('<div></div>').append(html.replace(rscript, '')); var newLink = newDom.find('a.blog-pager-older-link'); if (newLink) { olderPostsLink = newLink.attr('href'); } else { olderPostsLink = ''; loadMoreDiv.hide(); } var newPosts = newDom.find(postContainerSelector).children('.post-outer'); $(postContainerSelector).append(newPosts); // Loaded more posts successfully. Register this pageview with // Google Analytics. if (window._gaq) { window._gaq.push(['_trackPageview', olderPostsLink]); } // Render +1 buttons. if (window.gapi && window.gapi.plusone && window.gapi.plusone.go) { window.gapi.plusone.go(); } // Render Disqus comments. if (window.disqus_shortname) { loadDisqusScript(window.disqus_shortname); } // Render Facebook buttons. if (window.FB && window.FB.XFBML && window.FB.XFBML.parse) { window.FB.XFBML.parse(); } loadMoreDiv.find('img').hide(); loadMoreDiv.find('a').show(); loading = false; }); } function init() { if (_WidgetManager._GetAllData().blog.pageType == 'item') { return; } olderPostsLink = $('a.blog-pager-older-link').attr('href'); if (!olderPostsLink) { return; } var link = $('<a class="loadpost" href="javascript:;" title="Bấm để xem thêm">xem thêm</a>'); link.click(loadMore); var img = $('<img src="' + loadingGif + '" style="display: none;">'); loadMoreDiv = $('<div style="text-align:center;clear:both;"></div>'); loadMoreDiv.append(link); loadMoreDiv.append(img); loadMoreDiv.insertBefore($('#blog-pager')); $('#blog-pager').hide(); } $(document).ready(init); })(jQuery); //]]> </script> </b:if>

OK.. Chúc các bạn thành công!!!!!!!!!!!

- - 0 bình luận -

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé